Open Floor

Wat is Open Floor?

Open Floor is not about learning to dance. It’s about dancing to learn.

                        ∼ Sue Rickards, Open Floor International founding member 

Open Floor Movement Practice is een levendige, vrije en diepgaande dansbeleving, waarmee we onszelf onderzoeken. Om volledig aanwezig te kunnen zijn in ons lichaam, gegrond en gevoelig, levendig en thuis in ons eigen wezen – fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.  Via dit dansonderzoek proberen we wegen te vinden om onze fundamentele behoeften aan verbinding, met onszelf, de ander, de groep en het grotere geheel te vervullen, om zo ons welzijnsgevoel te vergroten.

De methodes van open Floor zijn vooral open en onderzoekend in tegenstelling tot voorgeschreven en vast. Open Floor nodigt uit en helpt ons om te bewegen voorbij hoe ons dat geleerd is (of niet). We leren met ons lichaam te bewegen langs een continuüm van vast/geblokkeerd naar vloeiend. We ontdekken hoe we kunnen bewegen van schaduw en gewoonte naar keuze en creatieve mogelijkheden.

Open Floor gaat uit van de 4 relationele (basis) behoeften van ieder mens, ook wel de  ‘4 hungers’ genoemd:   

 • de honger naar alleen zijn, afzondering en tijd voor jezelf, autonomie, solitude 
 • de honger naar verbinding met de ander, connection
 • de honger naar tot een groep behoren (familie, groep van vrienden), belonging
 • de honger naar zingeving en spiritualiteit, spirit

En deze behoeften worden op de 4 bewustzijnslagen onderzocht: op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Hoe kunnen we bewegen en alles meenemen – gevoelens, andere mensen, gedachten, wilde passies, beperkingen?  We move and include.
Kunnen we beweging gebruiken om de strakke, gespannen plekken in onszelf te verzachten en om onze mogelijkheid tot relatie op te rekken?
We bewegen bewust en in aandacht door de Open Floor bewegingscyclus, als een oneindige spiraal van energie. We vragen ons steeds weer af, hoe ben ik nu? Wat is mogelijk? We gebruiken ankers om ons grip en houvast te geven. Zoals bepaalde lichaamsdelen (voeten, huid), richting, polariteiten van beweging, gedachten, ademhaling.

Thuiskomen in ons lichaam betekent dat we volledig aanwezig zijn voor alles en nog wat in het leven, voor liefhebben, verliezen, in botsing komen, leren, creëren, verbinden, voelen. Thuisgekomen in ons lichaam kan heling plaatsvinden.
Als we een bewust, belichaamd leven leiden, zijn we vloeibaar, flexibel en vrij om alle wilde en subtiele momenten en sensaties die langskomen te ervaren, de hemelse momenten en die waardoor we op onze knieën vallen.

In Open Floor werken we met de Core Movement Resources (kern bewegingsprincipes):

 • gronding: hoe staan we op de grond, stevig of niet, hoe bewegen we erover, hoe verhouden we ons ermee en hoe voelen we die verbinding in ons lichaam?
 • activeer en tot rust komen: onderzoek naar ons vermogen om contact te maken met een impuls om te bewegen, sta toe dat beweging het momentum laat groeien om daarna in actie over te gaan. De vaardigheid van activatie leren, is het creëren, tolereren en profiteren van een krachtige beweging zowel  van binnen als van buiten.
  Het vermogen om weer tot rust te komen na activatie ; van belang dat we ons fysieke, emotionele en mentale systeem kunnen kalmeren na grote opwinding en activatie. Zonder het vermogen om te kalmeren in ons leven kunnen we onszelf kwijt raken en niet meer ‘aanwezig’ zijn onder druk.
 • naartoe en vandaan bewegen: we bewegen ons vrijwel voortdurend naar iets toe en ook weer ervandaan, een gevoel, een persoon, een plaats, zich repeterende gedachten, plezier. Om bewust en in aandacht de dans te beoefenen van ernaartoe en ervandaan, leren we actief en eerlijk een keuze te maken welke richting we maken.
 • loslaten: het vermogen om spanning, emoties, gedachten los te laten en het hele lichaam over te geven aan de openheid van de levenskracht kan zeer helend werken.
 • centreren: je centrum vinden, de richting naar het contact met jezelf. Door steeds weer te leren je centrum te vinden, opnieuw en opnieuw, dan zal het leven je niet zo snel uit balans halen.
 • smelten/verzachten/oplossen: de beweging van het laten wegsmelten van de vaste (soms rigide) vorm, ons meer met het ruimtelijke te vereenzelvigen dan met massa. Dit zachte en delicate onderzoek is heel behulpzaam bij het helen van wonden op ieder niveau.
 • vector: het aanwenden van onze (bewegingsenergie) om een duidelijke richting te bepalen, te volgen. Een duidelijke intentie neer te zetten.
 • ruimtelijk bewustzijn: de capaciteit te weten waar we ons bevinden in de ruimte en daar met vertrouwen doorheen te bewegen. We kunnen dansen met gewaagde snelheid en kunnen loslaten zonder dat tegen anderen aanbotsen of onszelf pijn doen.
 • uitdijen & inkrimpen: leren om onze eigen ‘volume knop’ te hanteren teneinde de mate van onze expressie te vergroten of te verkleinen.
 • pauzeren: even stoppen met waar je mee bezig bent, bewustwording creëren door een pauze in te lassen.

Open Floor International is een nieuwe organisatie op het gebied van conscious dance, opgericht door Lori Saltzman, Kathy Altman, Andrea Juhan en Vic Cooper, in Californië. Zij hebben samen decennialang lesgegeven en docenten opgeleid op het gebied van dansmeditatie en conscious dance.

To dance, put your hand on your heart and listen to the sound of your soul.

 ∼ Eugene Louis (Luigi) Faccuito ∼