Workshops

2019:

HUNGER for SOLITUDE met Nele Vandezande
8,9,10 februari 2019

(for english scroll down)

In Open Floor Movement practice zien we onszelf als relationele menselijke wezens. Net zoals we een gebalanceerd dieet nodig hebben, zijn we ook hongerig naar 4 verschillende soorten relaties. Dit weekend focussen we op alleen zijn.

Hoezeer we ook verlangen naar contact, naar ‘erbij horen’ en naar spirit, de honger naar alleen zijn is vandaag de dag prominent aanwezig.

We zullen ons tijdens deze workshop focussen op het waarom hiervan en wat dat betekent voor ons lichaam en in ons leven. Hoe vermijden we deze “goede voeding” en hoe komen we meestal vast te zitten in de schaduwzijde ervan?

Over het vermogen beschikken om op een diepe en juiste manier op onszelf te vertrouwen, is gezond en geeft ons kracht. Via dans en beweging, het gebruik van bewegingshulpbronnen en bodyspirit, de dimensie van lichaam, emoties, geest en ziel, zullen we met onze dansende lichamen onderzoeken en verkennen we welke diepe wijsheid ‘alleen zijn’ met zich meebrengt.

Nele heeft haar studie gedaan bij Gabrielle Roth, oprichter van De 5Ritmes® Movement Meditation Map en heeft meer dan 19 jaar met deze beoefening gewerkt. Zij is mede-oprichter van Open Floor International en geeft sinds 3 jaar eveneens Open Floor Movement. Zij heeft haar eigen (dans)studio ‘Souldance’ in Moorsele (B), waar zij haar lessen geeft. Verder werkt zij exclusief in België en Europa. Haar manier van lesgeven is vol passie, waarbij zij haar zeer uitgebreide kennis van het menselijk lichaam op een natuurlijke en inspirerende wijze in haar lessen weeft. Voor meer details over haar werk en achtergrond zie: http://www.souldance.be  en  http://www.openfloor.org

  • Deze workshop telt voor prerequisite uren voor de Open Floor Teacher Training

Voor informatie en aanmelding:
Tijden:    vrijdag 8 tot zondag 10 februari 2019 | vrij 19:00-21:30 u, zat 10:00-17:00u, zon 10:00-17:00u
Lokatie: Sport Centrum ‘De Lunet’ (1e verdieping, Nia Dansstudio)
Amersfoortsestraatweg 16, 1411 HD Naarden (vrij parkeren)
Kosten:  €190, vroegboekkorting €175 indien volledig betaald voor 8 januari 2019, vrijdagavond is ook een open les en kost €25
Aanmelden en info: Linda Kant  |    linda@phoenixdance.eu  |  +31 611234228

english:

In open floor movement practice we see ourselves as relational human beings. Just like we need a balanced diet, we are hungry for 4 different kinds of relations. This weekend, we focus on Solitude.

Even though we long for contact, for belonging and for spirit, we experience a profound hunger for Solitude these days.

During the workshop, we will focus on why we feel this Hunger and what it means in our bodies and in our lives. How do we avoid this “good nutrition” and how do we often get stuck in its shadow side?

Having the competence to rely on ourselves in a profound and proper way, is healthy and empowering. Through the use of CMR’s and bodyspirit, the dimension of body, emotions, mind and soul, we will use our dancing bodies to investigate and explore which profound wisdom Solitude can bring us.

Nele studied and apprenticed with Gabrielle Roth, founder of the 5Rhythms® Movement Map and has been working with the practice for more than 19 years. She is a founding member of Open Floor International and teaches Open Floor Movement for 3 years. She runs and teaches at her studio ‘Souldance’ in Moorsele (B). She works exclusively in Belgium and Europe. She teaches passionately and weaves her extensive knowledge of the human body in a natural and inspiring way into her classes. For more details about her work and background see: http://www.souldance.be and http://www.openfloor.org

  • This workshop counts for prerequisite hours for the Open Floor Teacher Training

for info:
Times:  Friday 8 till Sunday 10 February 2019 | Fri 7-9:30pm, Sat 10am-5pm,
Sun 10am-4pm
Venue: Sport Centre ‘De Lunet’ (1st floor in Nia Studio)
Amersfoortsestraatweg 16, 1411 HD Naarden (free parking)
Cost:     €190, erarly bird €175 if fully paid by 8 January 2019, Fridaynight is open class and is €25
To book and info: please contact Linda Kant, Phoenixdance
linda@phoenixdance.eu  |  +31 611234228